Sett opp din databasetilkobling

Under skal du skrive inn databasedetaljene. Hvis du ikke er sikker på disse, kontakt din nettjener.

Navnet på databasen som du vil bruke med WordPress.
Ditt databasebrukernavn.
Ditt databasepassord.
Det burde være mulig å få denne infoen fra din web-admin, hvis localhost ikke fungerer.
Hvis du vil kjøre flere WordPress-installasjoner i samme database, må du endre dette.